For forældre

Hobro Efterskole er for elever der er ordblinde eller i øvrigt har svært ved at læse og skrive. Vi har 92 elever fordelt på 8.- 11. klassetrin.

For forældre

Vi hjælper dit barn med hans eller hendes faglige udfordringer. På Hobro Efterskole kan dit barn blive en del af et fantastisk fællesskab, få hjælp til de boglige udfordringer og blive klar til uddannelse eller videre skolegang.

Her kan du finde en række vigtige oplysninger, der vedrører dit barns skolegang på Hobro Efterskole.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 98 55 52 55 eller post@hobroefterskole.dk.

Privatlivspolitik Hobro Efterskole

Personlige data ved ansøgning om optagelse
Ved ansøgning om optagelse videregiver du navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail på dig og dine forældre til Hobro Efterskole.

Ligeledes videregiver du oplysninger så som udtalelser, ordblindetest og andet i forbindelse med dokumentation om faglige vanskeligheder ved optagelse på efterskolen.

Disse informationer bruges kun i forbindelse med optagelsen på skolen og som kontaktinformationer fremadrettet. Informationerne videregives ikke til tredjepart.

Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Personlige oplysninger vil blive slettet 1 år efter ansøgning eller skoleårets slut.