Om skolen

På Hobro Efterskole får du et fedt efterskoleår, hvor du både bliver bedre fagligt og finder ud af hvilke andre kompetencer, du har, når du skal vælge uddannelse, arbejde og fremtid.
Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

Om skolen

Vi henvender os til normaltbegavede unge med læse/stavevanskeligheder. Det vil sige, at vi modtager unge, der har specifikke vanskeligheder. En typisk Hobro Efterskoleelev har svært ved dansk og/eller matematik, er bedre til praktisk aktiviteter og har et stort behov for alternative undervisningsformer og – metoder. Vores elever er fra 14 – 18 år og kan gå her på skolen i 2 år. Vi dækker 8-11 klasse.

Hobro Efterskole er en prøveforberedende skole. Vi vurderer i samarbejde med dig, dine forældre og PPR hvilke fag, du evt. skal gå til eksamen i. Derudover afsluttes alle værkstedsperioder med en fagprøve.

Alle fag evalueres mundligt eller skriftligt. Resultatet af disse evalueringer sammenfattes til et kompetancebevis, der samler dine opnåede kompetancer og resultater.

På et sådant kompetancebevis vil det fremgå, hvilke prøver du har bestået, om du har bestået traktorkørekort, førstehjælpskursus, knallertkørekort, §17 og lign. Det er også her dine opnåede resultater i fagprøverne fra de enkelte værksteder vil stå.

Fagprøver er en prøve, der aflægges på det værksted, du har haft dels i efteråret og dels i foråret. Vores mål med kompetancebeviset er at synliggøre de mange succeser, du har opnået gennem et efterskoleforløb på Hobro Efterskole.

Hobro Efterskole er for dig, der har svært ved de boglige fag. Her på skolen vil du møde andre unge, der har lignende problemer. Vi ved hvor vigtigt det er for dig, at tage en uddannelse. Derfor gør vi rigtig meget for at give dig de værktøjer, du får brug for, for at vælge den rigtige uddannelse. Vi har 8 værksteder, der peger på de erhvervsfaglige grunduddannelser, her kan du vælge det du har mest lyst og evne for og derigennem blive afklaret på dit erhvervsvalg.

I øjeblikket har vi rigtig travlt med at optage elever til næste skoleår, så skynd dig. Book en tid til rundvisning og samtale på skolens kontor, 9855 5255 hvis du vil være sikker på en plads til næste år.

Vi optager løbende, derfor kan du regne med svar senest 8 dage efter besøg på skolen.