Ni ud af ti afgangselever fra Hobro Efterskole starter på en uddannelse

Hobro Efterskoles elever kan noget, de vil noget, og de bliver til noget. Sådan lyder skolens slogan, og nu viser en undersøgelse, som skolen selv har lavet, at mottoet ikke blot er en tom floskel.

 

Ni ud af ti afgangselever fra Hobro Efterskole starter på en uddannelse

 

Hobro Efterskoles elever kan noget, de vil noget, og de bliver til noget. Sådan lyder skolens slogan, og nu viser en undersøgelse, som skolen selv har lavet, at mottoet ikke blot er en tom floskel.

Hele 90 procent af afgangseleverne fra skoleåret 2017/18 har svaret i undersøgelsen, at de enten allerede har påbegyndt eller har konkrete planer om at påbegynde en ungdomsuddannelse. Det høje tal gør efterskolens forstander, Birgith Dahl Rasmussen, stolt, og hun kalder det ’’vanvittigt flot’’.

Skolens undersøgelse tager udgangspunkt i elever, som fuldførte skoleåret 2017/18 og havde gået på Hobro Efterskole i mindst ét skoleår. Da undersøgelsen blev foretaget i foråret var det 27 elever ud af 40, som allerede var begyndt på en uddannelse, mens yderligere ni elever tilkendegav, at de skulle starte på en uddannelse i august. De sidste fire elever gik på produktionsskole.

– Undersøgelsen viser, at vores elever med den rigtige undervisning og pædagogiske tilbud har lige så store chancer for få en ungdomsuddannelse som jævnaldrende uden ordblindevanskeligheder, siger Birgith Dahl Rasmussen.

Over landsgennemsnittet

Tal fra Egmont Rapporten fra 2018 viser, at det på landsplan blot er 69 procent af de ordblinde per årgang, som fuldfører en uddannelse, mens tallet for ikke-ordblinde er på 81 procent.

Birgith Dahl Rasmussen påpeger, at hvis de 36 elever, som ifølge skolens undersøgelse enten var i gang med en uddannelse eller skulle begynde til august, alle fuldfører, så vil tallet for skolens elever ligge helt oppe på 90 procent.

Hun er klar over, at der ikke er nogen garantier for, at alle 36 elever fuldfører, men hun påpeger, at der er mange elever, som skal falde fra, hvis tallet skal falde under landsgennemsnittet.

Fordeler sig over mange fag

En stor del af undervisningen på Hobro Efterskole består af værkstedsfag, hvor eleverne bliver forberedt og klædt på til at tage det vigtige valg om, hvad de skal lave efter opholdet på efterskolen.

I alt tilbydes otte forskellige værksteder som varierer fra fag om pædagogik og madlavning til tømrer og landbrug. De uddannelser, som de 36 elever har fordelt sig på efter at have gennemført skoletiden på Hobro Efterskole, kan føres tilbage til syv af disse otte værksteder, og det er Birgith Dahl Rasmussen godt tilfreds med.

– Jeg synes, vores research viser, at vi tilbyder de rigtige værksteder, og at disse værksteder gør de unge klar til at vælge en ungdomsuddannelse, siger forstanderen.

Fakta: Det lavede afgangseleverne fra skoleåret 2017/18 et år efter, de forlod Hobro Efterskole

 

·   40 elever fuldførte skoleåret 2017/18, ligesom en række elever derudover fortsatte på skolen i 2018/19 som andetårselever.

·   Af de 40 elever havde 27 i foråret 2019 påbegyndt en uddannelse og havde en læreplads.

·   To af de 40 elever var i arbejde og skulle starte på en uddannelse i august 2019.

·   Derudover gik syv elever i 10. klasse enten på en anden efterskole eller i folkeskolen, og disse elever tilkendegav ligeledes, at de skulle påbegynde en uddannelse i august 2019.

·   De sidste fire elever gik på produktionsskole.

 

Fakta: Disse værksteder peger på elevernes uddannelser

 

·   På Hobro Efterskole tilbydes eleverne en række værksteder, hvor undervisningen er indrettet, så den mest muligt minder om teknisk skole. Det forbereder den enkelte elev til at tage en beslutning om, hvilket fag der er bedst for ham eller hende i tiden efter Hobro Efterskole.

·   Herunder følger en oversigt over hvilke værksteder på Hobro Efterskole, som bedst peger på den uddannelse, eleverne fra 2017/18 allerede var i gang med i juni eller skulle starte i august. De 36 elever fordeler sig således:

·   Landbrug:     6 elever

·   Krop og stil:  6 elever

·   Metal:           7 elever

·   Køkken og bageri: 3 elever

·   Mekaniker:   6 elever

·   Tømrer:        4 elever

·   Pædagogik: 4 elever

 

Link til Egmont Rapporten 2018, ’’Let Vejen – til uddannelse for ordblinde børn og unge’’: