Uge 40 er Internationel Ordblindeuge.
Hvornår og hvordan opdagede du at du var ordblind?
Her kan du se forskellige kendetegn på om du eller en i din familien måske er ordblind.