Handel & Service

Formålet med faget er at skabe en forståelse og indsigt i handelsfaget, især indenfor detailhandlen. Handel & Service har ansvaret for efterskolens kiosk.
Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

Handel & Service

Formålet med faget er at skabe en forståelse og indsigt i handelsfaget, især indenfor detailhandlen. Handel & Service har ansvaret for efterskolens kiosk.

Her er det eleverne der sammen med fagets lærer står for indkøb af varer, prisfastsættelse, salg, regnskab og kundeservice. Undervisningen er både praktisk og teoretisk med bl.a. space, varepræsentation, ergonomi, hygiejne, salgstrappen, konkurrenceforhold, mærkevare og privatøkonomi.

Eleverne skal være indstillet på, at de på skift skal stå i kiosken en uge af gangen. De står altid to til tre elever sammen.

Derudover har vi et cykelværksted, hvor nogle af eleverne arbejder med rengøring, smørring og mindre reparationer på egne og andre eleveres cykler.