Matematik

Målet er at give eleverne mulighed for at lære og træne matematik gennem spil og andre aktiviteter.
Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

Matematik

Målet er at give eleverne mulighed for at:

  • tilegne sig matematisk kunnen, der sætter dem i stand til at bruge matematik som et redskab i forskellige sammenhænge.
  • lære og træne matematik gennem spil og andre aktiviteter.
  • træne de grundlæggende færdigheder og få kendskab til forskellige algoritmer.

Arbejdsformer:

  • Undervisningen tilpasses den enkelte elev med et således højt niveau af undervisningsdifferentiering.
  • Der veksles imellem individuelt- og gruppearbejde.
  • Der spilles spil og laves andre matematikaktiviteter.
  • Der arbejdes både med mundtlig og skriftlig matematik.
  • På holdet, er der en udstrakt brug af IT i undervisningen.

Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt med eleverne efter de forskellige forløb.