Værksteder

Vi har 8 værksteder, der peger på de erhvervsfaglige grunduddannelser.
Her kan du vælge det, som du har mest lyst til og evne for og derigennem blive afklaret på dit erhvervsvalg.
Se filmen ude til højre.

Værksteder

Værkstederne og undervisningen på dem er lavet, så det mest muligt minder om Erhvervsuddannelserne , dette er gjort for, at du lettere bliver i stand til at vælge hvilket uddannelse, der er bedst for dig, og giver dig de bedste fremtidsmuligheder. Du får i introugen mulighed for at prøve alle vores værksteder før du vælger. Du vælger værksted for et halvt år af gangen. Værkstederne afsluttes med en fagprøve.

På Hobro Efterskole tilbyder vi følgende værksteder:

Film & Foto Link to Film & Foto
Køkken & Bageri Link to Køkken & Bageri
Krop & Stil Link to Krop & Stil
Landbrug & Gartneri Link to Landbrug & Gartneri
Mekaniker Link to Mekaniker
Pædagogik Link to Pædagogik
Tømrer Link to Tømrer
Book et besøg For at blive optaget på Hobro Efterskole, skal du besøge skolen, hvor du får en rundvisning og en optagelsessamtale. Book et besøg
Bliv elev Har vi fanget din interesse? Udfyld ansøgningsskema og send ordblindetest, udtalelse fra PPR og klasselærer til os her. Bliv elev